Hagnýtar upplýsingar

Hér fyrir neðan eru upplýsingar um ýmislegt sem við kemur leikskólanum og starfsemi hans.

Staðsetning leikskólans og opnunartími

Leikskólinn Laugasól er við Leirulæk 4-6. Leikskólinn er opinn frá 7:30-16:30 alla virka daga.

Vistunartími

Þegar barnið byrjar í leikskólanum er gerður samningur um dvalartíma þess. Breytingar á dvalarsamningi eru gerðar á rafrænni Reykjavík eða í samráði við leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra. Gagnkvæmur skriflegur uppsagnarfrestur á samningnum er einn mánuður og miðast við 1. og 15. hvers mánaðar.

Lyfjagjöf á leikskólatíma

Ef barn þarf að taka inn lyf er reynt að haga lyfjagjöf þannig að lyfin séu gefin heima en ekki í leikskólanum. Í einstaka tilfellum getur þó verið nauðsynlegt að gefa lyfin á leikskólatíma.

Veikindi

 Börn eiga ekki að mæta veik í leikskólann.

Ef barn mætir ekki í leikskólann vegna veikinda eða annarra forfalla þá vinsamlegast látið viðkomandi deild vita.

Ef barn veikist í leikskólanum eru foreldrar látnir vita strax.

Ef barn er veikt heima á það að vera hitalaust heima 1-2 daga eftir veikindi.

Ef barn getur ekki tekið þátt í leikskólastarfinu vegna veikinda á barnið að vera heima.

Barn sem er veikt í leikskólanum getur smitað bæði önnur börn og starfsfólk. það getur komið af stað keðjuverkun forfalla á leikskólanum.

Útivera er mikilvæg og börnunum holl. Því eiga börnin að koma eftir veikindi tilbúin til að taka þátt í öllu leikskólastarfi þar með talinni útiveru. Undantekning frá þessu er ef barn hefur verið veikt í lengri tíma. 

 Sumarleyfi

Öll börn í leikskólanum fara í fjögurra vikna frí sem tekið er í kringum sumarlokun leikskólans. Á vef leikskólasviðs má sjá almennar upplýsingar um sumarfrí barna.

Starfsdagar

Leikskólinn lokar sex daga á ári vegna starfsdaga.

Símanúmer og netföng

Mikilvægt er að foreldrar láti vita ef breyting verður á netföngum og símanúmerum, heima, í vinnu eða í farsíma.

Prenta | Netfang