Leikskólinn Laugasól

IMG 5340 Small  kartofluruppskera Small 

Leikskólinn Laugasól er við Leirulæk 4-6 í Reykjavík og er rekinn af Reykjavíkurborg. Leikskólinn tók til starfa 1. júlí 2011. Leikskólinn er í tveimur húsum sem nefnast Laugaborg og Lækjaborg.

Leiðarljós leikskólans eru: Virðing, Fjölbreytileiki og Sköpun.

Megináherslur í menntun og uppeldisstarfi leikskólans er frjáls leikur, skapandi starf og umhverfismennt.

Í frjálsum leik eflist læsi og samskipti. Börnin skiptast á skoðunum, leysa verkefni saman og tjá sig með fjölbreyttum hætti með ólíkum efnivið. Með því að nota opinn efnivið í frjálsum leik gefst þeim tækifæri til að þróa leikinn og hugmyndir sínar.

Í skapandi skólastarfi fá börnin tækifæri til að kanna og vinna með fjölbreytt leikefni og aðferðir. Áhersla er á sköpunarferlið sjálft og námið sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndunaraflið fær að njóta sín. Hvatt er til skapandi hugsunar og sjálfstæðra vinnubragða.

Í umhverfismennt er lögð áhersla á að börnin verði læs á umhverfi og náttúru og kynnist
fjölbreytileikanum í samfélagi og menningu. Þau læra að beita gagnrýninni hugsun, spyrja
spurninga, upplifa, skoða og skilja.

Endurvinnsla og endurnýting er alltaf í gangi og í stöðugri þróun. Laugasól fékk Grænfánann í fyrsta sinn í desember 2013.

Í Laugasól eru 145 börn á sjö deildum. Í húsi Lækjaborgar eru yngri börnin og í húsi Laugaborgar eru eldri börnin. Leikskólinn opnar kl. 7:30 og lokar kl. 16:30

Leikskólastjóri er Helga Ingvadóttir- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aðstoðarleikskólastjóri er Hanna Halldórsdóttir- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  

heimasidalaugaborg  heimasidalaekjaborg 

                 Laugaborg                                                                                                 Lækjaborg  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenta | Netfang